Wist je dat… Het Brouwhuis Breda gewoon ook een rijksmonument is?!

door | aug 1, 2022 | Nieuws

Het brouwhuis is van algemeen belang als functioneel, historisch en visueel onderdeel van de brouwerij en heeft een globaal rechthoekige plattegrond en telt zeven, deels acht bouwlagen. Op de onderverdieping staat de brouwzaal, waarboven de moutpletterij en de moutreiniging. De glazen en verlichtte liftkooi is autenthiek en loopt over de volle lengte. Het gebouw is vanwege al deze aspecten als bijzonder goed bewaard en zeldzaam voorbeeld van de Nederlandse brouwerijgeschiedenis aan te merken. https://rijksmonumenten.nl/monument/518940/de-drie-hoefijzers-brouwhuis/breda/